Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Bibliotheek. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.ONZE NIEUWSBRIEVEN VAN HERDEREWICH:

Herderewich 2017 - 7


Herderewich 2018 - 1

Herderewich 2018 - 2


LEZING 24 APRIL

Emiel Hakkenes houdt een lezing Emiel Hakkenes over Eibert den Herder. Eibert den Herder heeft zich zijn hele leven ingezet voor het behoud van de Zuiderzee. Toen dat een verloren zaak werd, richtte hij de Holland-Veluwe lijn op een scheepvaartverbinding tussen Amsterdam en de Veluwe. Hierbij bracht hij duizenden Hollanders naar de Veluwe. lees verder. (0418)

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN IN DE KELDER VAN HET VOORMALIGE RAADHUIS

Tijdens het uitgraven van de kelder van het Oude Raadhuis zijn onverwachte vondsten gedaan. Het meest opvallend is de ronde stenen waterput. Ook is er veel onbekend muurwerk tevoorschijn gekomen en een wasplaatsje. Onderzoek zal ons moeten leren, wat daar in de Middeleeuwen gebouwd was en plaatsgevonden heeft. (0418)

PIET STELLINGWERF ERELID

Piet kon helaas ’s avonds niet aanwezig zijn, dus is er voor gekozen hem voorafgaand aan die vergadering te benoemen tot erelid van de Vereniging en hem de koggespeld uit te reiken. Piet heeft zich jarenlang ingezet voor het behoud van de historie van Harderwijk. O.a. door zijn activiteiten als stadsgids, lid van de gemeentelijke monumentencommissie en zijn bijdragen aan Herderewich. Hij was en is nog steeds een actief lid van de vereniging en heeft zich verdienstelijk gemaakt als bestuurslid, redactielid en als schrijver van artikelen voor het Vittepraetje en het geven van lezing. (0418)

UIT MET ESTHER

Donderdag 8 maart om 17.30 u gaf TV Gelderland een toelichting op het beeld van Eibert den Herder, de man met de hoed, bij het Stadhuis. In het programma "Uit met Ester" wordt het standbeeld besproken en de betekenis van Eibert den Herder voor Harderwijk toegelicht. Zie ook deze link naar de reportage van omroep Gelderland. (0318)

EIBERT DEN HERDER

Wie was toch die man? Het boek “Polderkoorts”, dat Emiel Hakkenes 15 oktober presenteerde, vertelt over de grote rol die Eibert speelde in de aanloop naar de afsluiting van de Zuiderzee. Keer op keer trok “onze” Eibert langs de Zuiderzeesteden om de bestuurders te waarschuwen of soms te steunen in hun strijd tegen de inpolderingsplannen. De steden langs de Zuiderzee zouden daar-mee hun bron van inkomsten verliezen: de visserij, “het goud der zee”. Ze zouden in armoede vervallen. (0318)

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Onze jaarlijkse ledenvergadering vindt dit keer plaats in het stadhuis. We beginnen in de raadzaal met een korte ledenvergadering en bezoeken daarna de expositie en het Historisch Kenniscentrum en Streekarchivariaat, voor zover dat laatste klaar is. Lees verder. (0318)

HET HISTORISCH KENNISCENTRUM HARDERWIJK

In het vernieuwde stadhuis is een kamer beschikbaar voor historisch Harderwijk. De drie bibliotheken: die van het Stadsmuseum, van Herderewich en van het Streekarchief zullen er een plek krijgen, waarmee de toegankelijkheid van de boeken vergroot wordt. We zijn samen druk met het verhuizen, catalogiseren en inruimen van de boeken. De verhuizing van het archief laat nog op zich wachten. De luchtvochtigheid en temperatuur is nog niet op orde in de kelder, waar het archief komt. (0318)

DE OPENING VAN HET STREEKARCHIVARIAAT EN HET HISTORISCH KENNISCENTRUM laat nog op zich wachten. We hopen toch echt dit voorjaar de deuren feestelijk te kunnen openen. (0118)

17 JANUARI ERFGOEDCAFE “HERBOUW DE LUTTEKEPOORT!”

Die inzending van Laurens Sloot en Godelieve Vrijhof–Sloot als stadsidee heeft veel tongen losgemaakt. Een goed idee? Of een losse flodder? In ieder geval een mooi onderwerp om eens over door te praten. Dat kan tijdens het erfgoedcafé woensdag 17 januari o.l.v. Ben Nitrauw. Lees verder (0118)

© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | ANBI | Laatste up-date: 17 april 2018


Ons bezoekadres is
“De Vischpoort”
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

Het postadres is
Oudheidkundige Vereniging
Herderewich
Postbus 210
3840 AE  Harderwijk

KvK:
40094224

IBAN:
NL93 INGB 0003 0361 92