Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Kenniscentrum. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.ONZE NIEUWSBRIEVEN VAN HERDEREWICH:

Herderewich 2018 - 1

Herderewich 2018 - 2


Herderewich 2018 - 3


DE STEDELIJKE HARMONIE DUIKT DE ZUIDERZEEWET IN MET MATROSE

Matrose is een kleine theatergroep. Zij speelden in de Meerpaal een voorstelling, waarin Eibert den Herder en Cornelis Lely een hoofdrol spelen. Het was prachtig en een eerbetoon aan Eibert den Herder. Samen met de Stedelijke Harmonie hebben zij dit omgewerkt tot een muzikale uitvoering. Iedereen is uitgenodigd om op zaterdag 27 oktober naar De Regenboog te komen, daar vindt de uitvoering van de Stedelijke Harmonie met Matrose plaats, aanvang 20.00 uur. Lees verder (1018)

STICHTING JOODS ERFGOED HARDERWIJK

Herderewich werkt graag mee aan de plannen om de herinneringen aan de Joodse gemeenschap in Harderwijk levend te houden. Het plan bestaat voornamelijk uit het virtueel toegankelijk maken van het Joods erfgoed, zoals de Synagoge, het rituele bad, het schooltje e.a. Wanneer de financiële middelen toereikend zijn, kan er een begin gemaakt worden met de uitvoering. (1018)

HET BASTION IN ERE HERSTELD

Vrijdagmorgen onthulde wethouder Christianne van der Wal het informatiebord bij het nieuwe bastion/ de kiekmuur aan de boulevard. Een plek met een grote geschiedenis! Volgens Maarten Wispelwey is de Tachtigjarige oorlog daar begonnen.  Luister en kijk naar zijn verhaal en volg de onthulling. Kijk hier voor een YouTube filmpje (1018)

MEEDENKEN OVER MONUMENTEN IN ONZE STAD

Herderewich komt graag in contact met een belangstellende voor het lidmaatschap van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de Gemeente. Deze commissie adviseert over aanvragen van een omgevingsvergunning voor het (deels) verstoren, verplaatsen, wijzigen of slopen van een monument, over gemeentelijk monumentenbeleid en over de selectie en aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De termijn van Piet Stellingwerf is ruimschoots verstreken, er moet nu echt een opvolger komen. Wie volgt Piet op? Lees hier de taak- en functieomschrijving. (0818)

ZOMERPROGRAMMA EN VERDER

In de zomerperiode is de Vischpoort alle woensdag- en vrijdagmiddagen open van 13.30 tot 16.30 uur. Ook het Historisch Kenniscentrum is te bezoeken op dinsdag t/m vrijdag van 13.30 tot 16.00 uur. De Grote Kerk is elke middag te bezichtigen en er zijn orgelconcerten te beluisteren op de donderdagavonden. Het programma voor het komende seizoen is in de maak. Een aantal activiteiten staan vermeld in de activiteitenkalender. (0718)

DE HUISSTIJL VAN HERDEREWICH

Nu we een mooi bedrag gekregen hebben voor het aanpassen van onze huisstijl, gaan we in gesprek met deskundigen. We hopen in het Vittepraetje van september ons nieuwe logo te presenteren. Onze vlaggen, ons naambordje en andere off-line uitingen zullen hierop aangepast moeten worden. Ook onze digitale presentaties zullen de nieuwe, frisse, modernere kleur krijgen. (0718)


© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | ANBI | Laatste up-date: 03 oktober 2018


Ons bezoekadres is
“De Vischpoort”
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

Het postadres is
Oudheidkundige Vereniging
Herderewich
Postbus 210
3840 AE  Harderwijk

KvK:
40094224

IBAN:
NL93 INGB 0003 0361 92
   Geweldige vacature voor het lidmaatschap CRK in Harderwijk