Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Kenniscentrum. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.ONZE NIEUWSBRIEVEN VAN HERDEREWICH:

Herderewich 2017 - 7


Herderewich 2018 - 1

Herderewich 2018 - 2


MEEDENKEN OVER MONUMENTEN IN ONZE STAD

Herderewich komt graag in contact met een belangstellende voor het lidmaatschap van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de Gemeente. Deze commissie adviseert over aanvragen van een omgevingsvergunning voor het (deels) verstoren, verplaatsen, wijzigen of slopen van een monument, over gemeentelijk monumentenbeleid en over de selectie en aanwijzing van gemeentelijke monumenten. De termijn van Piet Stellingwerf is ruimschoots verstreken, er moet nu echt een opvolger komen. Wie volgt Piet op? Lees hier de taak- en functieomschrijving. (0818)

ZOMERPROGRAMMA EN VERDER

In de zomerperiode is de Vischpoort alle woensdag- en vrijdagmiddagen open van 13.30 tot 16.30 uur. Ook het Historisch Kenniscentrum is te bezoeken op dinsdag t/m vrijdag van 13.30 tot 16.00 uur. De Grote Kerk is elke middag te bezichtigen en er zijn orgelconcerten te beluisteren op de donderdagavonden. Het programma voor het komende seizoen is in de maak. Een aantal activiteiten staan vermeld in de activiteitenkalender. (0718)

DE HUISSTIJL VAN HERDEREWICH

Nu we een mooi bedrag gekregen hebben voor het aanpassen van onze huisstijl, gaan we in gesprek met deskundigen. We hopen in het Vittepraetje van september ons nieuwe logo te presenteren. Onze vlaggen, ons naambordje en andere off-line uitingen zullen hierop aangepast moeten worden. Ook onze digitale presentaties zullen de nieuwe, frisse, modernere kleur krijgen. (0718)

OPENING HISTORISCH KENNISCENTRUM

Met de opening van het streekarchivariaat is ook de ruimte voor het Historisch Kenniscentrum geopend. Wethouder Jeroen de Jong, die het initiatief van onze Vereniging en het Stadsmuseum stimuleerde en beloonde met de ruimte in het Stadhuis, verrichtte de opening: het ”ontdekken” van het logo. (0618) Kijk hier

WAT EEN VERRASSING!

Herderewich is uitgekozen als een van de goede doelen voor de opbrengst van de veiling van het haringvaatje tijdens de Haringparty. We hadden een plan geschreven voor de vernieuwing van onze huisstijl, het aanschaffen van banners en vlaggen enzovoort. Wij mochten daarvoor een cheque van € 6.500,00 in ontvangst nemen. Fantastisch. (0618)

EIBERT DEN HERDER FESTIVAL

Terwijl de provincie Flevoland feest viert vanwege “100 jaar Zuiderzeewet”, (zie www.100jaarzuiderzeewet.com) denkt Harderwijk terug aan de economische gevolgen van die wet voor de stad Harderwijk. Eibert den Herder zag dat scherp en trok langs de Zuiderzeesteden om de bestuurders te waarschuwen ofwel te steunen in hun strijd tegen de inpolderingsplannen. De steden langs de Zuiderzee zouden immers een belangrijke bron van inkomsten verliezen: de visserij, “het goud der zee”. Ze zouden in armoede vervallen. Hij streed een ongelijke strijd, de landelijke overheid zette de plannen van ir. Lely door en bekommerde zich onvoldoende om dat wat Eibert voorzag. In en om de haven van Harderwijk en in de Vischpoort heeft Herderewich op 7 juli speciale aandacht besteed aan de betekenis van Eibert den Herder. (Kijk ook hier) (0618)

DE RENOVATIE VAN HET OUDE STADHUIS IS IN VOLLE GANG

E Consultancy heeft een leuke animatie gemaakt, zodat we een voorstelling kunnen maken van hoe die oude kelder er uit gezien heeft. Bekijk het 3D-filmpje. (0618)

WANDELEN OVER HET TERREIN VAN ’S HEERENLOO-LOZENOORD

Ondanks de stromende regen was het een boeiende wandeling onder leiding van Steven van Loo. Inmiddels bestaat de zorginstelling 127 jaar. Het is tegenwoordig een open terrein, met diverse publieksfuncties. Je kunt er bloemen kopen, taarten bestellen en voor een kopje koffie of lunch kun je in het Theehuis terecht. Toen ’s Heerenloo 125 jaar bestond, is er een app ontwikkeld. Aan de hand van die app kun je zelf een wandeling maken en kun je luisteren naar verhalen van vroeger. Informatie daarover is in het Theehuis te krijgen. (0618)

DRIE LEDEN VAN HERDEREWICH ONTVINGEN EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Anton Daniels (Ridder in de Orde van Oranje Nassau), Ben Companjen en Erik Dijkmans (beiden lid in de Orde van Oranje Nassau). Alle drie zetten zij zich in voor het behoud van de kennis van de historie van Harderwijk. Anton Daniels houdt zich heel speciaal bezig met de historie van het Joodse leven in onze woonplaats, Erik Dijkmans is o.a. Stadgids en Ben Companjen ondersteunt de vereniging bij het verspreiden van het Vittepraetje en is Vischpoortgids.

Van harte gefeliciteerd! (0418)

DE OPENING VAN HET STREEKARCHIVARIAAT EN HET HISTORISCH KENNISCENTRUM

Op 15 juni wordt het Streekarchivariaat officieel geopend. Het Historisch Kenniscentrum zal dan ook officieel van start gaan. Het Historisch Kenniscentrum Harderwijk is er voor iedereen die meer wil weten over de historie van onze streek of onderzoek wil doen.


De openingstijden van het HKH zijn: dinsdag t/m vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.


U kunt ook een afspraak maken met Leen Karssen, bibliotheek@herderewich.nl. Mensen die het leuk vinden om iets in het Kenniscentrum te doen, kunnen ook contact opnemen met Leen. (0618)


© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | ANBI | Laatste up-date: 11 september 2018


Ons bezoekadres is
“De Vischpoort”
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

Het postadres is
Oudheidkundige Vereniging
Herderewich
Postbus 210
3840 AE  Harderwijk

KvK:
40094224

IBAN:
NL93 INGB 0003 0361 92
   Geweldige vacature voor het lidmaatschap CRK in Harderwijk