Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Bibliotheek. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.ONZE NIEUWSBRIEVEN VAN HERDEREWICH:

Herderewich 2017 - 7


Herderewich 2018 - 1

Herderewich 2018 - 2


WANDELING 25 MEI OP ’s HEERENLOO

In het kader van de lezingen over de geschiedenis van de gezondheidszorg op de NW-Veluwe organiseert Herderewich een wandeling op het terrein van ’s Heerenloo. 127 jaar geleden kwam hier de eerste bewoner.

Fokko Kortlang was directeur van de Stichting van 1891 tot 1925.

Fokko Kortlang was ondernemer, architect, administrateur en boekhouder. Onder zijn leiding groeide de instelling gestaag. We maken een wandeling langs de oude gebouwen en plaatsen van betekenis. De wandeling begint op 15.00 u. Opgeven bij secretraris@herderewich.nl. U ontvangt dan een uitnodiging met de plaats van verzamelen. (0418)

DRIE LEDEN VAN HERDEREWICH ONTVINGEN EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Anton Daniels (Ridder in de Orde van Oranje Nassau), Ben Companjen en Erik Dijkmans (beiden lid in de Orde van Oranje Nassau). Alle drie zetten zij zich in voor het behoud van de kennis van de historie van Harderwijk. Anton Daniels houdt zich heel speciaal bezig met de historie van het Joodse leven in onze woonplaats, Erik Dijkmans is o.a. Stadgids en Ben Companjen ondersteunt de vereniging bij het verspreiden van het Vittepraetje en is Vischpoortgids.

Van harte gefeliciteerd! (0418)

DE OPENING VAN HET STREEKARCHIVARIAAT EN HET HISTORISCH KENNISCENTRUM

Op 7 mei is het Streekarchivariaat weer geopend voor iedereen die meer wil weten over de historie van onze streek of onderzoek wil doen. De openingstijden zijn:

Maandag:

Dinsdag t/m donderdag:

Vrijdag:

09.00 - 16.00 uur

13.30 - 16.00 uur

gesloten


In juni/juli hopen we nog een officiële opening mee te maken. Vanaf juni zal ook het Historisch Kenniscentrum Harderwijk geopend zijn: op dinsdag t/m vrijdag: 13.30 u – 16.00 u.

U kunt ook een afspraak maken met Leen Karssen, bibliotheek@herderewich.nl. Mensen die het leuk vinden om iets in het Kenniscentrum te doen, kunnen ook contact opnemen met Leen.

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN IN DE KELDER VAN HET VOORMALIGE RAADHUIS

Tijdens het uitgraven van de kelder van het Oude Raadhuis zijn onverwachte vondsten gedaan. Het meest opvallend is de ronde stenen waterput. Ook is er veel onbekend muurwerk tevoorschijn gekomen en een wasplaatsje. Onderzoek zal ons moeten leren, wat daar in de Middeleeuwen gebouwd was en plaatsgevonden heeft. Kijk hier voor een filmpje (0418)

PIET STELLINGWERF ERELID

Piet kon helaas ’s avonds niet aanwezig zijn, dus is er voor gekozen hem voorafgaand aan die vergadering te benoemen tot erelid van de Vereniging en hem de koggespeld uit te reiken. Piet heeft zich jarenlang ingezet voor het behoud van de historie van Harderwijk. O.a. door zijn activiteiten als stadsgids, lid van de gemeentelijke monumentencommissie en zijn bijdragen aan Herderewich. Hij was en is nog steeds een actief lid van de vereniging en heeft zich verdienstelijk gemaakt als bestuurslid, redactielid en als schrijver van artikelen voor het Vittepraetje en het geven van lezing. (0418)

UIT MET ESTHER

Donderdag 8 maart om 17.30 u gaf TV Gelderland een toelichting op het beeld van Eibert den Herder, de man met de hoed, bij het Stadhuis. In het programma "Uit met Ester" wordt het standbeeld besproken en de betekenis van Eibert den Herder voor Harderwijk toegelicht. Zie ook deze link naar de reportage van omroep Gelderland. (0318)

EIBERT DEN HERDER FESTIVAL OP 7 JULI

Terwijl de provincie Flevoland feest viert om de 100 jaar Zuiderzeewet, (zie www.100jaarzuiderzeewet.com) denkt Harderwijk terug aan de economische gevolgen voor de stad Harderwijk. Eibert den Herder zag dat scherp. Hij streed een ongelijke strijd en trok langs de Zuiderzeesteden om de bestuurders te waarschuwen of soms te steunen in hun strijd tegen de inpolderingsplannen. De steden langs de Zuiderzee zouden immers een belangrijke bron van inkomsten verliezen: de visserij, “het goud der zee”. Ze zouden in armoede vervallen. In en om de haven van Harderwijk en in de Vischpoort besteed Herderewich op 7 juli speciale aandacht aan de betekenis van Eibert den Herder. Zie verder (0318)


© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | ANBI | Laatste up-date: 30 april 2018


Ons bezoekadres is
“De Vischpoort”
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

Het postadres is
Oudheidkundige Vereniging
Herderewich
Postbus 210
3840 AE  Harderwijk

KvK:
40094224

IBAN:
NL93 INGB 0003 0361 92