Oudheidkundige Vereniging “HERDEREWICH”

Laatste Nieuws. Activiteiten. Vereniging/Vischpoort. Harderwijk. Hierden. Verhalen over .... 2e Wereldoorlog. Onze sponsoren. Bibliotheek. Vittepraetje. Archief. Lidmaatschap. Links. Contact.ONZE NIEUWSBRIEVEN VAN HERDEREWICH:

Herderewich 2017 - 7


Herderewich 2018 - 1

Herderewich 2018 - 2


OPENING HISTORISCH KENNISCENTRUM

Met de opening van het streekarchivariaat is ook de ruimte voor het Historisch Kenniscentrum geopend. Wethouder Jeroen de Jong, die het initiatief van onze Vereniging en het Stadsmuseum stimuleerde en beloonde met de ruimte in het Stadhuis, verrichte de opening: het ”ontdekken” van het logo. (0618)

WAT EEN VERRASSING!

Herderewich is uitgekozen als een van de goede doelen voor de opbrengst van de veiling van het haringvaatje tijdens de Haringparty. We hadden een plan geschreven voor de vernieuwing van onze huisstijl, het aanschaffen van banners en vlaggen enzovoort. Wij mochten daarvoor een cheque van € 6.500,00 in ontvangst nemen. Fantastisch. (0618)

DE RENOVATIE VAN HET OUDE STADHUIS IS IN VOLLE GANG

E Consultancy heeft een leuke animatie gemaakt, zodat we een voorstelling kunnen maken van hoe die oude kelder er uit gezien heeft. Bekijk het 3D-filmpje. (0618)

WANDELEN OVER HET TERREIN VAN ’S HEERENLOO-LOZENOORD

Ondanks de stromende regen was het een boeiende wandeling onder leiding van Steven van Loo. Inmiddels bestaat de zorginstelling 127 jaar. Het is tegenwoordig een open terrein, met diverse publieksfuncties. Je kunt er bloemen kopen, taarten bestellen en voor een kopje koffie of lunch kun je in het Theehuis terecht. Toen ’s Heerenloo 125 jaar bestond, is er een app ontwikkeld. Aan de hand van die app kun je zelf een wandeling maken en kun je luisteren naar verhalen van vroeger. Informatie daarover is in het Theehuis te krijgen. (0618)

DRIE LEDEN VAN HERDEREWICH ONTVINGEN EEN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

Anton Daniels (Ridder in de Orde van Oranje Nassau), Ben Companjen en Erik Dijkmans (beiden lid in de Orde van Oranje Nassau). Alle drie zetten zij zich in voor het behoud van de kennis van de historie van Harderwijk. Anton Daniels houdt zich heel speciaal bezig met de historie van het Joodse leven in onze woonplaats, Erik Dijkmans is o.a. Stadgids en Ben Companjen ondersteunt de vereniging bij het verspreiden van het Vittepraetje en is Vischpoortgids.

Van harte gefeliciteerd! (0418)

DE OPENING VAN HET STREEKARCHIVARIAAT EN HET HISTORISCH KENNISCENTRUM

Op 15 juni wordt het Streekarchivariaat officieel geopend. Het Historisch Kenniscentrum zal dan ook officieel van start gaan. Het Historisch Kenniscentrum Harderwijk is er voor iedereen die meer wil weten over de historie van onze streek of onderzoek wil doen.


De openingstijden van het HKH zijn: dinsdag t/m vrijdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur.


U kunt ook een afspraak maken met Leen Karssen, bibliotheek@herderewich.nl. Mensen die het leuk vinden om iets in het Kenniscentrum te doen, kunnen ook contact opnemen met Leen. (0618)

ARCHEOLOGISCHE VONDSTEN IN DE KELDER VAN HET VOORMALIGE RAADHUIS

Tijdens het uitgraven van de kelder van het Oude Raadhuis zijn onverwachte vondsten gedaan. Het meest opvallend is de ronde stenen waterput. Ook is er veel onbekend muurwerk tevoorschijn gekomen en een wasplaatsje. Onderzoek zal ons moeten leren, wat daar in de Middeleeuwen gebouwd was en plaatsgevonden heeft. Kijk hier voor een filmpje (0418)

PIET STELLINGWERF ERELID

Piet kon helaas ’s avonds niet aanwezig zijn, dus is er voor gekozen hem voorafgaand aan die vergadering te benoemen tot erelid van de Vereniging en hem de koggespeld uit te reiken. Piet heeft zich jarenlang ingezet voor het behoud van de historie van Harderwijk. O.a. door zijn activiteiten als stadsgids, lid van de gemeentelijke monumentencommissie en zijn bijdragen aan Herderewich. Hij was en is nog steeds een actief lid van de vereniging en heeft zich verdienstelijk gemaakt als bestuurslid, redactielid en als schrijver van artikelen voor het Vittepraetje en het geven van lezing. (0418)

UIT MET ESTHER

Donderdag 8 maart om 17.30 u gaf TV Gelderland een toelichting op het beeld van Eibert den Herder, de man met de hoed, bij het Stadhuis. In het programma "Uit met Ester" wordt het standbeeld besproken en de betekenis van Eibert den Herder voor Harderwijk toegelicht. Zie ook deze link naar de reportage van omroep Gelderland. (0318)

EIBERT DEN HERDER FESTIVAL OP 7 JULI

Terwijl de provincie Flevoland feest viert om de 100 jaar Zuiderzeewet, (zie www.100jaarzuiderzeewet.com) denkt Harderwijk terug aan de economische gevolgen voor de stad Harderwijk. Eibert den Herder zag dat scherp. Hij streed een ongelijke strijd en trok langs de Zuiderzeesteden om de bestuurders te waarschuwen of soms te steunen in hun strijd tegen de inpolderingsplannen. De steden langs de Zuiderzee zouden immers een belangrijke bron van inkomsten verliezen: de visserij, “het goud der zee”. Ze zouden in armoede vervallen. In en om de haven van Harderwijk en in de Vischpoort besteed Herderewich op 7 juli speciale aandacht aan de betekenis van Eibert den Herder. Zie verder (0318)


© All rights reserved OGB Design | Disclaimer | Cookie statement | Sitemap | ANBI | Laatste up-date: 22 juni 2018


Ons bezoekadres is
“De Vischpoort”
Schapenhoek 9
3841 BE  Harderwijk

Het postadres is
Oudheidkundige Vereniging
Herderewich
Postbus 210
3840 AE  Harderwijk

KvK:
40094224

IBAN:
NL93 INGB 0003 0361 92