Nieuws Agenda Over Ons Bibliotheek Over Harderwijk Over Hierden Wereldoorlogen Links & Sponsoren
Home Contact

• DE NIEUWSBRIEVEN VAN HERDEREWICH

Herderewich 2021 - 3

Herderewich 2021 - 4

Herderewich 2022 - 1• 2022

Herderewich viert dit jaar haar 50 ste verjaardag. Voor de leden van Herderewich is er een gezellige middag gepland op 26 augustus a.s.

Overige activiteiten moeten nog bedacht en uitgewerkt worden.

We horen graag ideeën! (0122)

• DE JUMBO ACTIE IS GESTOPT
Veel mensen hebben enthousiast plaatjes verzameld en geplakt. En zo een mooi overzicht gekregen van de Harderwijker geschiedenis.


De Jumbo in Drielanden en Stadsweiden zullen, als de coronamaatregelen het toelaten, nog een ruilbeurs organiseren. Er is een facebookpagina waar plaatjes geruild worden: Harderwijker Jumbo Plaatjes. Herderewich heeft ook nog een restant aan plaatjes. Leden van Herderewich kunnen bij de voorzitter ontbrekende plaatjes opvragen. (0122)

• Landelijk wordt in 2022 herdacht en gevierd

 Dat 450 jaar geleden in de tachtigjarige oorlog Den Briel van de Spanjaarden bevrijd werd door de Watergeuzen.

 Willem van Oranje werd uitgeroepen tot stadhouder. Die gebeurtenissen kun je zien als het begin van de Republiek der Nederlanden.

 Zie 1572 - Geboorte van Nederland.nl

 Dat 350 jaar geleden de Republiek der Nederlanden aangevallen werd door Frankrijk (Lodewijk XIV), Engeland (3e Engelse oorlog), Munster en Keulen. In 1674 wisten de Nederlanden toch de overwinning te behalen maar het land bleef kapotgeslagen achter. De Luttekepoort en Smeepoort werden tijdens hun aftocht kapotgeschoten door de Fransen.

 Zie 1672 - Platform Rampjaar Herdenking.nl (0122)

• ROMY AKKERMAN WINNARES VAN ONZE FOTOWEDSTRIJD

De prijswinnaar van de fotowedstrijd is bekend:

Het is Romy Akkerman.

Jacqueline van Eys, de jury, vond deze foto het meest uitdrukking geven aan het thema ”Jouw monument is mijn monument”. De prijsuitreiking kon weer in de Vischpoort plaatsvinden. (1121)

• DE VISCHPOORT

Ook de restauratie van de Vischpoort loopt vertraging op. Toch hopen we nu (5-11) op korte termijn de ruimtes weer te kunnen inrichten en te gebruiken.

De poort heeft zijn hoed weer opgezet. (1121)

• HISTORISCH HARDERWIJK

Afgelopen dinsdag heeft de Jumbo het album Historisch Harderwijk aan de burgemeester gepresenteerd in het bijzijn van de redacteuren, enkele schrijvers en belangstellenden. De inhoud van het boek is verzorgd door Herderewich. Klanten van Jumbo krijgen gratis een album en kunnen de plaatjes sparen. Ook zonder voucher kun je een album krijgen. Zie ook de Harderwijker Courant (1021)

• NIEUW CONTRIBUTIEBEDRAG

De algemene ledenvergadering heeft het voorstel van het bestuur overgenomen om met ingang van 2022 de contributie vast te stellen op € 19,50 per jaar. Sommige leden vonden het nog wat laag, maar het staat ieder vrij meer te doneren. (1021)

• VERNIEUWDE STATUTEN

De algemene ledenvergadering heeft de vernieuwde statuten aangenomen. Het bestuur kan naar de notaris om de statuten te laten passeren. Het concept verslag van de vergadering zal binnenkort op de website verschijnen. (1021)Bezoekadres:

Schapenhoek 9

3841 BM  Harderwijk

Bankrekening:  

NL93 INGB 0003 0361 92

t.n.v. Vereniging Herderewich

Contact via info@herderewich.nl
of T: (0341) 42 68 47
van secretaris John Wetzels