Nieuws Agenda Over Ons Bibliotheek Over Harderwijk Over Hierden Wereldoorlogen Links & Sponsoren
Home ContactARCHIEF 2021• ROMY AKKERMAN WINNARES VAN ONZE FOTOWEDSTRIJD

De prijswinnaar van de fotowedstrijd is bekend:

Het is Romy Akkerman.

Jacqueline van Eys, de jury, vond deze foto het meest uitdrukking geven aan het thema ”Jouw monument is mijn monument”. De prijsuitreiking kon weer in de Vischpoort plaatsvinden. (1121)

• DE VISCHPOORT

Ook de restauratie van de Vischpoort loopt vertraging op. Toch hopen we nu (5-11) op korte termijn de ruimtes weer te kunnen inrichten en te gebruiken.

De poort heeft zijn hoed weer opgezet. (1121)

• NIEUW CONTRIBUTIEBEDRAG

De algemene ledenvergadering heeft het voorstel van het bestuur overgenomen om met ingang van 2022 de contributie vast te stellen op € 19,50 per jaar. Sommige leden vonden het nog wat laag, maar het staat ieder vrij meer te doneren. (1021)

• VERNIEUWDE STATUTEN

De algemene ledenvergadering heeft de vernieuwde statuten aangenomen. Het bestuur kan naar de notaris om de statuten te laten passeren. Het concept verslag van de vergadering zal binnenkort op de website verschijnen. (1021)

• DE GESCHIEDENISQUIZ GAAT NIET DOOR

Een teleurstelling voor de minimaal 50 deelnemers die zich hadden opgegeven, maar het is niet verantwoord om met het oprukkende coronavirus je in je team te buigen over de vragen die gesteld worden. Misschien komend voorjaar? We houden u op de hoogte. (1121)

• DE VISCHPOORT

Ook de restauratie van de Vischpoort loopt vertraging op. Toch hopen we nu (5-11) op korte termijn de ruimtes weer te kunnen inrichten en te gebruiken.

De poort heeft zijn hoed weer opgezet. (1121)

• HISTORISCH HARDERWIJK

Afgelopen dinsdag heeft de Jumbo het album Historisch Harderwijk aan de burgemeester gepresenteerd in het bijzijn van de redacteuren, enkele schrijvers en belangstellenden. De inhoud van het boek is verzorgd door Herderewich. Klanten van Jumbo krijgen gratis een album en kunnen de plaatjes sparen. Ook zonder voucher kun je een album krijgen. Zie ook de Harderwijker Courant (1021)

• NIEUW CONTRIBUTIEBEDRAG

De algemene ledenvergadering heeft het voorstel van het bestuur overgenomen om met ingang van 2022 de contributie vast te stellen op € 19,50 per jaar. Sommige leden vonden het nog wat laag, maar het staat ieder vrij meer te doneren. (1021)

• VERNIEUWDE STATUTEN

De algemene ledenvergadering heeft de vernieuwde statuten aangenomen. Het bestuur kan naar de notaris om de statuten te laten passeren. Het concept verslag van de vergadering zal binnenkort op de website verschijnen. (1021)

• JOOP KOOIMAN ERELID HERDEREWICH

Tijdens de onlangs gehouden algemene ledenvergadering heeft het bestuur Joop Kooiman benoemd tot erelid van de historische vereniging Herderewich. De heer Kooiman was zeer verrast en voelde zich vereerd met deze benoeming.

 Foto: Joop KooimanDe voorzitter vertelde waarom het bestuur dit besluit had genomen:


Joop was in zijn werkzame leven in dienst van defensie. Vanaf de tijd dat hij niet meer uitgezonden werd, werd hij actief in het vrijwilligerswerk in Harderwijk. Hij begon bij de filmkring, werd penningmeester in het bestuur van het Theater en kwam zo in contact met het, toen nog, Veluwse Museum. Hij ging hier aan de slag met het digitaliseren van 10 meter boekenplank vol knipselplakboeken. Hiervoor verzamelde hij een groep vrijwilligers. Wekelijks werd er aan de klus gewerkt. Daarna begon hij aan de krantenknipselplakboeken van de heer Schilderman, ook weer met een groep vrijwilligers.


Zo kwam hij bij Herderewich. Al gauw bood hij zich aan om het verenigingsblad rond te brengen. Hij kwam in de redactie ervan en schreef vervolgens meerdere artikelen. In die periode deed hij onderzoek naar de calicotfabriek in Harderwijk en zijn de bevindingen uitgegeven in een boekje daarover.


In Harderwijk vinden we enkele gedenktekens die op zijn initiatief zijn geplaatst: bij Hotel Baars de herinnering aan de bevrijding en in de Smeepoort de vloedsteen die aangeeft hoe hoog het water in 1916 (watersnoodramp) in de stad stond. Op dit moment is Joop wekelijks te vinden in het Historisch Kenniscentrum.  Als gastheer om bezoekers te ontvangen die er komen voor informatie en studie. Maar hij werkt er ook mee aan het rubriceren en catalogiseren van het studiemateriaal. Onder toeziend oog van zijn vrouw en van de leden speldde de voorzitter hem de erespeld op en bedankte hem voor deze jarenlange inzet. (0921)

• VISCHPOORT IN DE STEIGERS

De Vischpoort staat in de steigers. Het gebouw krijgt groot onderhoud in opdracht van de gemeente Harderwijk. De buitenkant van Harderwijks historische juweel is toe aan groot onderhoud. Meest in het oog springende klus: het liften van ‘de pet’ van de toren. Aan de kant van de Vischmarkt is dat huisje van hout. Aan de andere kant, richting randmeer, bestaat de pet voornamelijk uit glas. Niet zo vreemd, want in het huisje brandde vroeger het vuurtorenlicht, bedoeld om de Harderwijkse schippers veilig de haven binnen te loodsen. De Vischpoort is meer dan alleen een poort. Aan de stadskant bevinden zich ook drie muurhuizen, waarvan er twee eigendom zijn van de gemeente. Ook die muurhuizen worden opgeknapt.


De Vischpoort wordt beheerd door de Historische Vereniging Herderewich en is straks weer te bezoeken. Het icoon van de stad is ook te huur voor kleinschalige evenementen, dinertjes en dergelijke. (0921)


• DOE MEE AAN DE FOTOWEDSTRIJD IN HET KADER VAN DE MONUMENTENDAG 2021

Het thema van de monumentendag is: Mijn monument is jouw monument. Klik hier

Thema 2021 - Open Monumentendag (0621)


• ONTWIKKELINGEN VAN HET WATERFRONT

Op 6 juni jl. overhandigde Matty Moggré aan wethouder Bert van Bijsteren het boekje “Het ontstaan van het Waterfront”, geschreven door Govert van der Boom.

Govert beschrijft op een toegankelijke manier het ontstaan van en het denken over het Waterfront. Als gemeentevoorlichter en als communicatieadviseur voor dit megaproject, heeft hij de ontwikkelingen van nabij meegemaakt. Hoe het begon, hoe het groeide, hoe het wijzigde, hoe het stil lag, hij beschrijft het allemaal. En hoe wij er nu van genieten: Harderwijkers, Waterfrontbewoners en toeristen. Wanneer je lid bent of wordt (€ 19,50 per jaar) ontvang je het boekje gratis. (2e helft juni)

Kijk hier voor de video (0621)
• OPNIEUW MOOIE VONDSTEN BIJ PAPA BEER

Archeologen vinden munitiekelder van de Hertog van Gelre in Harderwijk. De leden van de werkgroep archeologie konden weer een steentje bijdragen aan het speurwerk. Beter gezegd: een steentje afgraven. Lees het artikel. (0621)
HET VITTEPRAETJE

• HET VITTEPRAETJE

De verspreiding van het Vittepraetje loopt een week vertraging op. Het zal in de tweede helft van juni rondgebracht worden. Het is weer een blad met boeiende verhalen. (0621)

• DE VISCHPOORT WEER OPEN?

De gemeente gaat de Vischpoort grondig opknappen en restaureren. Er hebben al enkele werkzaamheden plaatsgevonden en gedurende de zomer zal er regelmatig gestuct, geschuurd en gerepareerd worden. In de maand september komen er steigers om de poort en het muurhuisje, zodat de koepel gerestaureerd kan worden. De Vischpoort zal deze zomer dus gesloten blijven. (0621)

• MAAND VAN DE GESCHIEDENIS

Het thema voor de jaarlijkse “maand van de geschiedenis” in oktober is: “Aan het werk”. Wat is de betekenis van “werk” door de eeuwen heen?

Zie ook Maand van de Geschiedenis Oktober. (0521)

• APP HARDERWIJK HISTORIE

Op verschillende historische plekken in de binnenstad, wordt een verhaal verteld dat zich op die plek heeft afgespeeld. De wandeling begint bij het Oude Stadhuis en eindigt bij de voormalige synagoge in de Kleine Marktstraat. De verhalen worden in de app begeleid door beelden, muziek en dans. De app is te downloaden in de App Store en de Play Store via je mobiele telefoon. (0521)

• GELDERSE MUNTSLAG IN HARDERWIJK

Rob K.S. Beute heeft een beknopt overzicht gegeven van de geschiedenis van de muntslag in zijn boekje: “Middeleeuwse- en Provinciale Muntslag te Harderwijk” en in eigen beheer uitgegeven. Het is een prachtig boekje geworden, met mooie foto’s en een heldere, korte toelichting op de (geschiedenis van) de muntslag. Vanaf 1583 besloten de Staten van Gelderland de productie van de munten te verplaatsen naar Harderwijk. Tot 1806 heeft dit muntbedrijf gefunctioneerd. Het klooster van de Franciscaner zusters was door de hervorming eigendom van de stad geworden en vormde een goede locatie. We kennen het gebouw nu nog als De Munt aan de Smeepoortstraat. Herderewich mag het verkopen voor € 9,75 (kostprijs € 25,00).
Te bestellen via
info@herderewich.nl. (0521)

• JUMBO ALBUM HISTORISCH HARDERWIJK

In september komt Jumbo met een plaatjesalbum: Historisch Harderwijk. Herderewich is gevraagd dit album samen te stellen. Samen met anderen zijn we (John en Matty) weken druk geweest met het schrijven van de teksten en het verzamelen van plaatjes.

Het belooft een prachtige uitgave te worden. U Leest er t.z.t. meer over. (0521)

• NOG EVEN EN DE RESTANTEN VAN HET KASTEEL
WORDEN WEER TOEGEDEKT


Boulevard Harderwijk - Herderewich opgravingen IJsselmere


Klik hier voor de video