Nieuws Agenda Over Ons Bibliotheek Over Harderwijk Over Hierden Wereldoorlogen Links & Sponsoren
Home ContactARCHIEF 2017• SAMENWERKING MET DE GELDERSE ACADEMIE

De Gelderse Academie heeft de samenwerking gezocht met Herderewich voor de invulling van haar programma in 2017/2018.

Dat heeft geresulteerd in vier lezingen over de gezondheidszorg op de Noord-Veluwe, twee meer historisch gericht en twee meer toekomstgericht. De eerste lezing vindt plaats op 22 november in de Catharinakapel. Zie toelichting. (1117)

• DE GASFABRIEK

Op de plek van het Stadhuis stond vroeger een gasfabriek. Wethouder Gert Jan van Noort onthulde samen met Wim Buitenhuis op 17 oktober een plaquette ter herinnering aan die tijd. (1017)
• HET HISTORISCH KENNISCENTRUM HARDERWIJK

In het vernieuwde stadhuis is een kamer beschikbaar voor historisch Harderwijk. De drie bibliotheken: die van het Stadsmuseum, van Herderewich en van het Streekarchief zullen er een plek krijgen, waarmee de toegankelijkheid van de boeken vergroot wordt.

We zijn samen druk met het verhuizen, catalogiseren en inruimen van de boeken. De verhuizing van het archief laat nog op zich wachten. De luchtvochtigheid en temperatuur is nog niet op orde in de kelder, waar het archief komt. (1017)

• EIBERT DEN HERDER

Wie was toch die man? Het boek “Polderkoorts”, dat Emiel Hakkenes 15 oktober presenteerde, vertelt over de grote rol die Eibert speelde in de aanloop naar de afsluiting van de Zuiderzee. Keer op keer trok “onze” Eibert langs de Zuiderzeesteden om de bestuurders te waarschuwen of soms te steunen in hun strijd tegen de inpolderingsplannen.


De steden langs de Zuiderzee zouden daarmee hun bron van inkomsten verliezen: de visserij, “het goud der zee”. Ze zouden in armoede vervallen.

In het Stadsmuseum hangen op de benedenverdieping een flink aantal schilderijen die hij in 1943 maakte, toen er voor hem weinig meer te doen was. (1017)

• RESTAURATIE VAN HET BASTION AAN DE BOULEVARD

De restauratiewerkzaamheden zijn begonnen. Het bastion is blootgelegd. Je kunt het goed zien liggen. Nee, de verdwenen muur komt niet meer terug. Maar er wordt hard aan gewerkt om het overblijvende deel te restaureren. Kees van Loon maakt er mooie foto’s van. Volg hem op zijn facebookpagina. Klik hier voor een kleine reportage. (0917)

• RENOVATIE OUDE RAADHUIS

De plannen zijn klaar, het college B&W heeft ze vastgesteld, zodat de gemeenteraad er over kan besluiten. Op 21 september kunnen we kennisnemen van dit definitief ontwerp. Iedereen is welkom om te luisteren, vragen te stellen of opmerkingen te maken.

Daarna gaat de politiek het plan bespreken in de Commissie Samenleving op 12 oktober. (19:30 uur, Huis van de Stad).

Ook dan kunnen we inspreken en kritische kanttekeningen plaatsen, zowel positief als aanvullend/ opbouwend. Uiteindelijk beslist de raad over het plan in een van de volgende raadsvergaderingen. Zie activiteiten pagina. (0917)

• OPEN MONUMENTENDAG 9 EN 10 SEPTEMBER

Wat hebben we genoten van de boeren, burgers en buitenlui uit de vorige eeuw (1900/1930). De Levende Historie was groots aanwezig op de Vischmarkt rondom de Vischpoort (0917). Voor foto’s klik hier. Foto’s: Leen Karssen. (0917)

• WIE IS SCHULDIG AAN DE VERNIETIGING VAN DE BASTIONVOET

Het bestuur van Herderewich is verbijsterd over het bericht dat een gedeelte van de muur van het archeologische monument aan de Vissershaven “zomaar” is verdwenen. Wat is hier gebeurd?? De regioarcheoloog heeft uren vertwijfeld, maar tevergeefs gezocht naar de muur die er begin van het jaar nog stond. Wie haalt zo’n muur weg? Zie Stentor, zaterdag 9 september. (0917)

• FOTOTENTOONSTELLING IN DE VISCHAFSLAG 29 EN 30 SEPTEMBER

Evert van de Meer doet onderzoek naar het visserijverleden in Harderwijk. Hij verzamelt foto’s en verhalen. Hij nodigt iedereen uit om op 29 of 30 september tussen 14.00 en 17.00 naar de Vischafslag te komen om de foto’s te bekijken en er verhalen bij te vertellen. Hij heeft foto’s die uit het archief van het Stadsmuseum komen, maar tal van foto’s komen uit privécollecties en zijn nieuw voor het publiek. Heeft u zelf nog onbekende foto’s, bijvoorbeeld in uw familiealbum of op zolder? Neem ze mee, voor het onderzoek vormen ze een waardevolle aanvulling. Uw foto’s kunnen terplekke gekopieerd worden. POSTER (0817)

• VRIJWILLIGERS

Herderewich telt ruim 60 actieve leden. Deze leden zetten zich op allerlei manieren in voor Herderewich. Ze maken deel uit van een werkgroep, ze brengen het Vittepraetje rond, ze treden op als gastheer of dame in de Vischpoort, enzovoort.

Voor deze vrijwilligers was er de laatste vrijdag van augustus een gezellige barbecue. Wie volgt hun voorbeeld? FOTO (0817)

• BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI

Dat is het thema van de monumentendagen 2017. Rondom de Vischpoort zijn ze te vinden, de boeren en de burgers en de buitenlui. In de poort, in de diverse panden aan de Schapenhoek en Vischmarkt. De leden van de Vereniging Levende Historie spelen diverse rollen en scènes, de bakker verkoopt er zijn brood en de visboer zijn vis. Zie verder de activiteiten en POSTER (0717)

• HISTORISCH KENNISCENTRUM HARDERWIJK

2 september is de officiële “heropening” van het gerenoveerde Stadhuis. In de nieuwe stadshal krijgt de historie van Harderwijk een plek. Het is een steunpunt voor het Historisch Kenniscentrum. Dit centrum krijgt vorm in samenwerking met het Stadsmuseum en het Streekarchivariaat. De gemeente heeft een kantoorruimte beschikbaar gesteld naast het Streekarchivariaat. Daar krijgt o.a. de bibliotheek van Herderewich een plek. Op dit moment worden alle boeken van het Stadsmuseum beschreven en gecatalogiseerd.

Een groot aantal van die boeken gaat ook naar deze ruimte. (0717)

• LINEUS NIET MEER VOOR PAAL

De gemeente heeft adequaat gehandeld, de paal voor de neus van Linnaeus is nog voor het toeristenseizoen begon weggehaald. (0717)

• DE STEIGER BIJ DE LAGE BRUG DATEERT UIT 1493

In oktober 2016 zijn nabij de Vischpoort (Lage Bruggepoort), tijdens het archeologisch onderzoek door Econsultancy, een aantal steigerpalen gevonden en opgegraven. De eerste onderzoeksresultaten zijn bekend en uit de jaarringenanalyse blijkt dat de palen zoveel ouder zijn dan de gevonden steigerpalen bij de Hoge Brug. De steiger bij de Hoge Brug zou begin 17e eeuw volledig zijn gerestaureerd, waarbij alle palen vervangen zijn door nieuwe.

Op donderdagavond 12 oktober komen Maarten Wispelwey en Sander Diependaal van Econsultancy ons erover vertellen. (0717)

• HANZE, ALLES IS HANDEL

Iedere Harderwijker die geen “nee-..” sticker heeft, ontvangt de prachtige Special over De Hanze in de brievenbus. Deze uitgave is een initiatief van Herderewich, in samenwerking met de gezamenlijke organisaties die zich op de een of andere manier met de historie van Harderwijk bezighouden. Ook de overheid en diverse bedrijven hebben financieel bijgedragen. Heeft u hem gemist?

Laat het ons weten. Zolang de voorraad strekt, kunt u er een aanvragen. Wilt u hem digitaal ontvangen? Klik dan hier. (0517)

• DE KRONIEK 2016 IS VERSCHENEN!

Het is weer een mooie verzameling van gebeurtenissen in het jaar 2016. Wilt u hem inzien? Klik hier. Wilt u hem bestellen?

Stuur dan even een berichtje naar de secretaris@herderewich.nl. Hij is gratis voor de leden. Niet leden betalen € 4,50. (0517)

• KRONIEK 2017 SCHRIJVEN

Vind je het leuk om mee te schrijven aan de Kroniek? Meld je dan bij info@herderewich.nl (0517)

• LEZING OP 23 MEI

Liek Mulder zal een presentatie houden over de slag in de Javazee, waar hij samen met Anne Doedens een boek over heeft geschreven. Deze wijziging is in verband met ziekte van Peter Yska. (0417)

• LINNAEUS VOOR PAAL?

De camera- paal voor of naast het Linnaeustorentje heeft ook het bestuur van Herderewich hogelijk verbaasd en verontrust.

Het bestuur heeft daarover contact gezocht met de gemeente. Er zou sprake zijn van een vergissing, die binnenkort hersteld zal worden. We blijven het volgen. (0417)

• DE DWANGBURCHT

De dwangburcht, die opgegraven is op de hoek van de boulevard, bij de Vissershaven, vertoont ernstige scheuren. Door drijfzand is het fundament weggeslagen. De gemeente en de directie van het Waterfront zoeken naar oplossingen om erger te voorkomen. (0417)

• ALGEMENEN LEDENVERGADERING

Op 20 april houdt de vereniging haar jaarlijkse ledenvergadering. Voor de inhoudelijke stukken voor de vergadering, klik hier (0317)

• HISTORISCHE MARKT, 20 APRIL VAN 19.00 U TOT 20.45 U IN DE KIEKMURE

12 tot 15 heel verschillende organisaties tonen hun activiteiten. Dat kan gaan van de archeologische opgravingen naar de Hierdense historie, van Monumenten in de stad naar de oude en nieuwe Hanze, van de mondharp naar de genealogie, van het Stadsmuseum naar de stadsgidsen. Komt dat zien en neem vriend en buren mee. (170417)

• DE HANZE

Van 15 t/m 18 juni is Kampen de gastheer voor 187 Hanzesteden. Er worden duizenden bezoekers verwacht.

Was is “De Hanze” eigenlijk? Herderewich wil in juni een Special uitgeven met informatie voor haar leden en voor inwoners van Harderwijk over de betekenis van de Hanze, toen en nu. (0117)

• HET OUDE STADHUIS

Het Oude Stadhuis is toe aan een opknapbeurt. Er moet een aantal bouwkundige verbeteringen toegepast worden. De commissie samenleving van de gemeente heeft ingestemd met de plannen die voorliggen en wil een goede opknapbeurt financieren.

In de raadsvergadering van maart zal het definitieve besluit vallen. Voor verdere informatie zie de website van de gemeente onder renovatie stadhuis. (0117)

• HET HISTORISCH KENNISCENTRUM

In het verbouwde, nieuwe, stadhuis komt in de ene vleugel de bibliotheek. Bij de ingang naar de bibliotheek, in de hal van het stadhuis, komt een historisch kenniscentrum. De boeken van Herderewich en het Stadsmuseum krijgen er een plaatsje.

Er is WiFi, er komen een soort studieplekken, er komt een leestafel, kortom, het wordt een ontmoetingscentrum, waar ook de historie van Harderwijk een plek krijgt. Herderewich zoekt nog vrijwilligers voor de functie gastheer of gastdame.

Wie vindt het leuk om vanaf juli een dagdeel per maand dit te doen? Aanmelden bij de secretaris@herderewich.nl (0117)