Nieuws Agenda Over Ons Bibliotheek Over Harderwijk Over Hierden Wereldoorlogen Links & Sponsoren
Home ContactARCHIEF 2015• VONDSTEN BIJ DE JACHTHAVEN/ HOEK PAPA BEER

Wat gaat de gemeente doen met de vondsten tijdens het archeologisch onderzoek aan de boulevard? Komt de Kieckmure terug? Daarover gaat het in het erfgoedcafé op 19 januari. Iedere geïnteresseerde is uitgenodigd hierover mee te praten. (301215)

• IN DE NACHT VAN 13 OP 14 JANUARI 1916 …

.. raasde een zware storm over Nederland en over de Zuiderzee. De woeste zee sloeg de dijken kapot, waardoor grote delen van Noord-Holland en van de kustrand van de Veluwe onder water kwamen te staan. Op 13 januari zullen Joop Lodders en Joop Kooiman hierover vertellen. Op 14 januari biedt Herderewich de gemeente een vloedsteen aan, die wethouder Gert Jan van Noort om 10.30 u. in de muur van de Smeepoort zal metselen. (081215)

• HISTORISCH KENNISCENTRUM HARDERWIJK

Op 18 december tekenden de voorzitters van Het Stadsmuseum, van Herderewich en van het Platform Historisch Harderwijk een intentieovereenkomst, waarmee zij uitspreken tot een gezamenlijk kennis- en documentatiecentrum te willen komen. In dit centrum zullen de boeken en andere materialen van Het Stadsmuseum en van Herderewich ter beschikking staan voor geïnteresseerden.

Het zal zoveel mogelijk worden opgezet in samenwerking met de Bibliotheek Noordwest Veluwe en met het Streekarchief.

Lees de intentieovereenkomst. (081215)

• DOOR HET OOG VAN SPRINGER

Vanaf 12 december 2015 t/m 10 april 2016 vindt in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen de expositie “Door het oog van Springer” plaats. Er zijn tekeningen, aquarellen en schilderijen te zien van diverse Zuiderzeesteden, waaronder Harderwijk.

Cornelis Springer was één van de eerste negentiende-eeuwse schilders die zich toelegde op topografisch herkenbare stadsgezichten. Springer had een voorliefde voor de Zuiderzeesteden. (081215)

• DONATIE

De familie van wijlen de heer Ab van Eeden heeft een groot aantal boeken uit zijn bibliotheek aan Herderewich geschonken.

Er zijn 35 nieuwe titels aan de boekenlijst toegevoegd. (081215)

• LIDMAATSCHAP

Het jeugdlidmaatschap geldt voor jongeren t/m 21 jaar. (111115)

• HIERDENSE EN VELUWSE KLEDERDRACHT

De werkgroep Hierden laat in samenwerking met Rein Lotterman zien welke kleding in vroeger tijden in Harderwijk, Hierden en op de Veluwe gedragen werd. Wat droeg men en waarom? (111115)

• BIBLIOTHEEK

Lees welke boeken er in de bibliotheek staan en beschikbaar zijn voor leden. Ook is er een lijst van boeken, die niet meer in de bibliotheek opgenomen blijven en die u tegen een vrijwillige bijdrage kunt overnemen. (111115)

• FEESTJE IN DE VISCHPOORT?

Leden en niet leden weten de Vischpoort inmiddels aardig te vinden voor het vieren van een verjaardag of het houden van een receptie. De kostprijzen gaven aanleiding tot onduidelijkheid. Het bestuur heeft nieuwe prijzen vastgesteld. (111115)

• LEZING VAN MEVR. RACHEL N. HALVERSTAD OP 8 SEPTEMBER 2015

Aan het Kloosterplein vinden we gebouwen die herinneren aan het Sint Catharinaklooster, dat in de 15e eeuw gesticht is door de Zusters van het Gemene leven (Moderne Devotie). De zusters woonden toen in het pand (Academiestraat 14) naast de Catharinakapel. De huizen, Kloosterplein 17 en 19, hebben als gasthuizen gefungeerd. Door de reformatie in de 16e eeuw kwam er een einde aan het kloosterleven. De gebouwen hebben daarna o.a. dienstgedaan als Gelderse Academie. Mevr. drs. Rachel N. Halverstad heeft, in opdracht van het Burgerweeshuis, de eigenaar van de panden Academiestraat 14 en Kloosterplein 15 t/m 19, een bouwhistorisch onderzoek verricht. Op 8 september komt zij van haar bevindingen vertellen. (250815)

HISTORISCHE FIETSTOCHT

Op zaterdag 1 augustus vertrok er een enthousiaste groep voor de fietstocht langs historische plekjes, aan de hand van veldnamen.


Martin van het Loo gaf een toelichting op de diverse straatnamen, die vaak een verwijzing zijn naar de veldnamen. (040815)


• HERINNERINGSPLAQUETTE GEPLAATST IN DE HAL VAN HET STADHUIS

Wim Buitenhuis heeft op 15-7-2015 samen met wethouder van Noort en in het bijzijn van onze voorzitter de herinneringsplaat in de hal van het stadhuis opgehangen.


De plaquette herinnert aan de evacuatie van inwoners van Hoevelaken, Barneveld en Nijkerk in de meidagen van 1940. Harderwijk heeft toen aan ruim 8.000 evacués onderdak verleend.

“Dit zal niet vergeten worden.” (220715)


• AALTJES- EN VISSERIJDAGEN 12 EN 13 JUNI

Een groot aantal mensen heeft weer een kijkje kunnen nemen in de Vischpoort. Veel Harderwijkers, die verrast zijn en zeggen: “Ik ben er nog nooit in geweest, wat leuk!.”


Namens Herderewich zijn er zaterdagmorgen bloemen gelegd bij het monument van het Vissersvrouwtje aan De Haven. (150615)


• 5 JUNI VRIJWILLIGERSAVOND

De vrijwillige postbezorgers, werkgroep leden, suppoosten in de Vischpoort en al die anderen zijn op 5 juni bedankt voor hun inzet, met een barbecue in en rondom De Vischpoort. Zowel voor, tijdens als na de regenbuien was het een gezellige drukte. (150615)

• INTERESSANTE FIETSTOCHT ZATERDAGMORGEN 30 MEI

Een groepje leden startten bij de Vischpoort een fietstocht o.l.v. Martin van ’t Loo langs veldnamen, straatnamen en namen op stenen of bordjes. Aan de hand van die namen vertelde Martin iets over (het verleden van) het gebied waar we reden en stonden. De Tabaksweg vertelt over de tabaksteelt van weleer, de steen met Karsendraaij beweert dat keizer Napoleon er rechtsomkeert heeft gemaakt. Of was het de koning? En niet iedereen wilde wonen aan een Debieltjeskamp. Kortom, het was een interessante tocht. (050615)

• INDRUKWEKKENDE HERINNERINGSTOCHT EVACUEES 10 MEI 1940

Ruim 60 ex-evacuees, met echtgenoot of familielid reden de weg opnieuw, de weg, die ze op 10 mei 1940 als vluchteling aflegden. Toen overheerste de angst: de Duitsers waren ons land binnengevallen. Daarom moesten de inwoners van Nijkerk, Hoevelaken en Barneveld onmiddellijk vertrekken uit het schootsveld.


Tijdens de herinneringstocht herleefden de ervaringen. In Harderwijk werden de bussen opgewacht door zwaaiende mensen langs de Oranjelaan en de Stationslaan en ook bij de Catharinakapel wachtte hen een warm welkom door wethouder van Noort. Wim Buitenhuis presenteerde zijn boek, getiteld: ”zij die moesten vluchten”, uitgegeven door Buitenzorg. Het organisatiecomité bood op initiatief van Wim de colleges van B&W van de betreffende gemeenten een herinneringsplaquette aan met het verzoek deze op een zichtbare plaats op te hangen, zodat deze geschiedenis niet meer wordt vergeten. (140515)

• GROTE BELANGSTELLING VOOR DE VISCHPOORT TIJDENS DE OPEN DAGEN

Zowel op Koningsdag als op 5 mei was de Vischpoort open. Op 27 april bezochten ruim 400 mensen de poort en op 5 mei hebben ongeveer 300 mensen de foto- en filmbeelden bekeken, die te zien waren op de bovenste verdieping.

Ook tijdens de Hanzedagen is de Vischpoort open. (1405156)

• DINSDAG 5 MEI VIEREN WE 70 JAAR BEVRIJDING

Rondom 70 jaar bevrijding staan diverse activiteiten gepland, waaraan Herderewich een bijdrage levert. Op 18 april opent het Stadsmuseum een kleine expositie en presenteert Herderewich haar Special, een speciaal Vittepraetje, met artikelen over de bezetting en bevrijding. Harderwijk viert op 5 mei feest. Ook de Vischpoort is open, daar zijn filmbeelden en foto’s te bezichtigen.

Op 9 mei vindt een herinneringstocht plaats, een aandenken aan de ervaringen van de evacués van 10 mei 1940. v(300315)

• BEZET EN BEVRIJD

Op 18 april vierden we in het Stadsmuseum dat Harderwijk precies 70 jaar geleden is bevrijd. De Special, het speciale Vittepraetje over de bezetting en de bevrijding, is aangeboden aan twee voormalige verzetsstrijders: Mevr. T. van Lonkhuyzen-Fleurke en mevr. van Ameide Wipkink, alsmede aan de nazaten van Wouter van Dam en Arendsen. Het Special zal z.s.m. bij de leden worden bezorgd, in de laatste weken van april. Wie het ook wil ontvangen, kan het ophalen bij het Stadsmuseum, de bibliotheek en diverse wijkcentra. Ook is het downloaden. Eveneens is de lesbrief gepresenteerd, eerder uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bevrijdingsfeest en nu herschreven door Liek Mulder. De lesbrief is ook te downloaden. (240415)

• EEN BOEK OVER DE EVACUATIE, 10 MEI 1940

Het boek, dat Wim Buitenhuis geschreven heeft over de evacuatie van duizenden Nederlanders in mei 1940 is uit: Zij die moesten vluchten, 10 mei 1940; ISBN 9789491670138; € 16,95. Het is te koop bij diverse boekhandels en ook te bestellen via info@herderewich.nl. Op 9 mei a.s. maken degenen die dat nog kunnen de tocht opnieuw. Vanuit Nijkerk vertrekken er twee bussen met ongeveer 90 personen, die rond half drie in Harderwijk aankomen. In de Catharinekapel worden ze ontvangen door wethouder Gert Jan van Noort. (240415)

• GOED BEZOCHTE HISTORISCHE MARKT

De historische markt, voorafgaand aan de ledenvergadering, is goed bezocht. Er waren ruim 15 kramen met diverse onderwerpen te bezichtigen. Er meldden zich die avond 6 nieuwe leden. Kijk hier voor enige foto’s. (220415)

• ROLF LANTING IS DE NIEUWE COÖRDINATOR VOOR VRIJWILLIGERS IN DE VISCHPOORT

Rolf Lanting wil de bemensing van de Vischpoort coördineren en organiseren. Inmiddels heeft hij alle vrijwilligers een uitnodiging gestuurd om op een van de open dagen een dagdeel in de Vischpoort aanwezig te zijn.

Bent u ook geïnteresseerd om hierin een bijdrage te leveren, meldt u zich dan via de secretaris bij Rolf. Op de activiteitenkalender kunt u zien op welke dagen de Vischpoort open is. (300315)

• CHAYAH GODSCHALK-VISSER WORDT DE NIEUWE HOOFDREDACTEUR VAN HET VITTEPRAETJE

Het bestuur is blij met een nieuwe hoofdredacteur: Chayah Godschalk. Zij neemt de taken over van Gijsje Verwijs-ten Hove, die tijdelijk hoofdredacteur was. Gijsje blijft eindredacteur. Karel Uittien was interim vormgever, maar kan zijn taken nu overdragen.

Het bestuur is hem erkentelijk voor de periode dat hij als interim vormgever deel wilde uitmaken van de redactie. (020215)

• JAN VAN WAGENINGEN STOPT PER 1 JANUARI ALS COÖRDINATOR/ HOOFDVERSPREIDER VAN HET VITTEPRAETJE

Wim Buitenhuis neemt zijn taak over. (090115)

• ARCHEOLOGEN ONTDEKKEN EEN KASTEELTOREN BIJ DE HAVENDAM

Een toren nabij de Havendam blootgelegd in november 2014. Archeologen zijn op de Havendam in Harderwijk opnieuw op een verrassing gestuit. Op zoek naar de fundamenten van een rondeel, stuitten de archeologen op een voorheen nog onbekende toren. Met schepjes en borsteltjes werden voorzichtig de muren en zelfs nog puntgave stenen vloeren blootgelegd van een deel van een kasteel dat vermoedelijk rond 1500 is gebouwd. Op een plek waar alleen een buitenmuur van een rondeel werd verwacht, troffen de archeologen de fundamenten aan van een veel grotere losstaande toren. Een verrassing voor de archeologen. „Dit is niet terug te vinden op oude kaarten”, vertelt Henk Hovenkamp van Historische Vereniging Herderewich en stadsarchivaris. „We zochten ronde muren van het rondeel, maar stuitten op dit mooi bewaard gebleven fundament.” (090115)

• AFSCHEID VAN BAREND SCHIPPER ALS HUISMEESTER

In klein verband heeft het bestuur afscheid genomen van Barend Schipper als huismeester. Barend heeft een groot aantal jaren intensief zorg gedragen voor de Vischpoort. Hij ging ervaren dat hij het er eigenlijk niet meer bij kon hebben en moest helaas zijn functie neerleggen. Het bestuur is hem zeer erkentelijk voor het werk dat hij al die jaren gedaan heeft. Karel Kok neemt zijn taak over, maar Karel ziet wel in dat het veel werk is en zoekt daarom graag naar assistentie. Barend blijft ook nog een paar taken uitvoeren, hij blijft o.a. als gecertificeerd medewerker beschikbaar voor het brandalarm en de brandweer. Ook zal hij nog regelmatig de Vischpoort aandoen als stadsgids, want vertellen over de geschiedenis van Harderwijk en in het bijzonder over de Vischpoort doet hij wat graag en kan hij als geen ander. (090115)

• MOOI RESULTAAT VAN DE SAMENWERKING TUSSEN HET STADSMUSEUM EN HERDEREWICH

Het bestuur van het Stadsmuseum Harderwijk en van de oudheidkundige vereniging Herderewich hebben de intentie uitgesproken nauwer met elkaar te willen samenwerken. Beide organisaties zetten zich immers in voor de herinnering aan, het behoud en de herleving van historisch Harderwijk, elk op zijn eigen manier. Het eerste resultaat van die samenwerking was een bomvolle zaal in het stadsmuseum, waar de organisaties gezamenlijk de lezing organiseerden over het vissersleven van Harderwijk. In het Stadsmuseum is de tentoonstelling te zien van Visserstruien, n.a.v. het boek van Stella Ruhe. Herderewich nodigde Cor Jansen uit om, samen met Aalt Jansen en Jan Wormsbecher, iets te komen vertellen over dat vissersleven van vroeger. Drie mannen die veel met de geschiedenis van de visserij op hebben of zelfs nog actief zijn als visser. Zo vullen beide organisaties elkaar aan en dat komt iedereen alleen maar ten goede.


Het Stadsmuseum en de oudheidkundige vereniging willen hun activiteiten meer op elkaar afstemmen. Maar ook op andere terreinen liggen kansen: beide organisaties hebben een bibliotheek, beide organisaties doen onderzoek naar het verleden van de stad en beide organisaties willen de Harderwijkers over hun historie vertellen. De twee besturen zullen elkaar de komende tijd regelmatig ontmoeten om daarmee elkaar te versterken. (090115)